5 min. čítanie

5 vecí pred expanziou e-shopu

Expanzia je prirodzeným pokračovaním na ceste k generovaniu nových ziskov. Otvárajú sa nové možnosti a vytvárajú zaujímavé spolupráce. Nevrhnete sa do neznámych vôd nepripravený a premyslite si jednotlivé kroky.

expanzia predaja

Kam budete expandovať?

Prvá otázka by mala byť kam. To, ktorú možnosť zvolíte je samozrejme na vás. Zamyslite sa nad osobitosťami vášho produktu, porovnajte si konkurenciu a ceny v krajinách, ktoré zvažujete. Pre väčšinu slovenských e-shopov sú prvou voľbou susedia. Maďaďarsko, Česká republika, ale aj napríklad Rumunsko sú stále na prvých priečkach v rebríčku. Česko je pre tunajšieho podnikateľa atraktívne z hľadiska podobného nákupného správania cieľovej skupiny, ako aj takmer minimálnej jazykovej bariéry. Prakticky tak odpadajú náklady na zamestnanca so znalosťou lokálneho jazyka.

Ďalšou nemenej atraktívnou lokalitou je Maďarsko. Podľa profesionálov na expanziu z Expandeca má Maďarsko až 3x menej eshopov ako Slovensko a dokonca 10 x menej ako ČR. Je tak stále nenaplneným trhom, ktorý má v nasledovných rokoch predpoklad raketového rastu. Vstupné náklady pri expanzii do Maďarska sú tiež pomerne priaznivé. Možno vás prekvapí informácia že Rumunsko je momentálne najviac rastúcim e-commerce trhom strednej a východnej Európy. Presunutie práve sem, by mohlo byť v najbližšom čase tiež zaujímavou voľbou.

Nepodceňujte prieskum trhu

Ak ste si v bode č.1 vybrali krajinu, kam hodláte expandovať, preskúmajte možnosti, ktoré máte. Zamerajte sa na analýzu trhu, cieľovej skupiny a konkurencie. Myslite na to, že ak na domácej pôde váš produkt nemá konkurenciu a je po ňom veľký dopyt, v zahraničí môže platiť úplný opak. Tiež cieľový zákazník môže mať úplne odlišné nákupné zvyky než na aké ste zvyknutý. Viete, aká je reálna cena vášho produktu na danom trhu a ako ho budete propagovať? Nezanedbajte ani proces plánovania a logistiky.

Zistite, aké sú pravidlá vstupu na daný trh

Každý trh má svoje osobitosti. Nenechajte nič na náhodu a vyhnite sa nepríjemnostiam, ktoré by vám vaša nevedomosť mohla spôsobiť. Právny systém a byrokratické náležitosti sa v každej krajine môžu líšiť. Neznalosť zákona neospravedlňuje. A platí to nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí. Preto, pokiaľ sa chcete vyhnúť opletačkám so zákonom, zaangažuje odborníka na expanziu.

Finančná analýza a cashflow

Pred začiatkom expanzie si vyhotovte finančnú analýzu. Stanovte si krátkodobé a dlhodobé ciele a vyčleňte si na ne reálny budget. Ubezpečte sa, že máte dostatočnú finančnú rezervu na každý krok expanzie. Vždy sa totiž môže stať, že vám v niektorej fáze procesu vzniknú dodatočné náklady. Overte si aj možnosti financovania expanzie, ktoré máte mimo interných finančných prostriedkov. Môže vám s ním pomôcť napríklad Eximbanka, ktorá poskytuje mnohé zaujímavé produkty spojené s vývozom.

Aby jazyk nebol bariérou

Základnou a podstatnou bariérou vstupu za hranice lokálneho trhu je tá jazyková. Aby vám cieľová skupina porozumela, musíte sa jej prihovoriť čo najzrozumiteľnejšie. Budete preto potrebovať lokalizáciu do jazyka potencionálneho zákazníka na miestnom trhu. Máte niekoľko možností.

Jazykový preklad

Mnohé e-shopy s vidinou optimalizácie nákladov používajú strojové preklady. V konečnom dôsledku pri zvolení tejto alternatívy dokonca prerobia. Strojové preklady sú často nepresné, vytrhnuté z kontextu a nereflektujú potreby cieľovej skupiny. Profesionálne prekladateľské služby na rozdiel od strojového prekladu nahradia slová v jednom jazyku za ekvivalentné slová v druhom jazyku so zachovaním obsahu zdrojového textu. Stále však platí, že preklad nie je priamo zacielený na vašich potenciálnych zákazníkov. Tlmočník nie je v žiadnom prípade ani marketér, ani copywriter, ktorý sa takémuto druhu obsahu venuje.

Transkreácia

Transkreácia je akýsi kompromis medzi copywritingom (profesionálnou tvorbou marketingových textov) a profesionálnym prekladom. Zahŕňa proces prekladu so vstupom kreatívnej zložky a zacielenia priamo na toho, komu je text určený. Pri tejto službe ide väčšinou o spoluprácu prekladateľov a copywriterov. Preložia vaše texty a zároveň špecifikujú tone of voice tak, aby zaujal lokálne publikum.

Copywriting

Ak to s expanziou myslíte vážne a máte dostatočný štartovací balík, ideálnou voľbou je tvorba originálnych textov, ktoré nevyžadujú žiaden zdrojový obsah. Copywriting je síce finančne najnáročnejší, no skúsený copywriter vie najlepšie zasiahnuť globálne publikum. Okrem perfektnej gramatiky a štylizácie textu ovláda aj základy digitálneho marketingu, psychológiu cesty zákazníka a SEO.

Zdroje:
https://www.romania-insider.com/ecommerce-romania-increase-2021
https://www.expandeco.com/en/why-expand-to-hungary/
https://www.pangea.global/blog/2020/06/22/translation-localization-transcreation-copywriting-whats-the-difference/