4 min. čítanie
News

AI komunity ktoré otvárajú dvere do budúcnosti

Otvorené zdrojové platformy sú kľúčovým prvkom v oblasti umelej inteligencie, ktorý umožňujú nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám, aby využili obrovské výhody AI bez potreby vysokých investícií.

  • Kľúčovým bodom pre budúcnosť AI je prístupnosť ku jej zdrojom
  • Rôzne komunity na internete sú dnes otvorené a dostupné zadarmo
  • Rôzne nástroje, ktoré umožňujú užívateľom vytvárať, trénovať a nasadzovať AI modely

AI komunita ktorá otvára dvere do budúcnosti

Jeden z najzaujímavejších bodov,je význam komunity pri tvorbe a zdieľaní AI modelov. V otvorenom zdrojovom prostredí sa komunity zbiehajú, aby spolupracovali na vytváraní robustných a efektívnych modelov AI, ktoré môžu byť použité na riešenie konkrétnych problémov. To je nesmierne dôležité v kontexte umelej nteligencie, kde takéto lokálne spoločenstvá môžu zohrať kľúčovú úlohu pri presadzovaní inovácií v oblasti AI.

Ďalším kľúčovým bodom je prístupnosť ku zdrojom ktoré komunita ponúka zadarmo. Mnoho z nich je voľne prístupných online, čo umožňuje jednoducho nájsť a využiť modely, ktoré najlepšie vyhovujú našim potrebám. Obzvlášť je to užitočné pre startupy a malé podniky (aj na Slovensku), ktoré nemajú zdroje potrebné na vybudovanie vlastných modelov AI od úplného začiatku. Repositáre ako TensorFlow Model Zoo, Hugging Face a ONNX sú spomenuté ako príklady miest, kde môžu vývojári nájsť predtrénované modely, ktoré môžu prispôsobiť svojim projektom. Tieto platformy sú nenahraditeľné zdroje pre tých, ktorí chcú rýchlo a efektívne implementovať AI riešenia bez potreby rozsiahleho výskumu a vývoja.

Hugging Face 🚀

Hugging Face je komunitou a platformou pre umelú inteligenciu a dátovú vedu, ktorá si kladie za cieľ demokratizovať znalosti a aktíva AI. Okrem toho je to aj spoločnosť, ktorá vyvíja chatboty riadené sociálnou AI​​. Platforma ponúka nástroje, ktoré umožňujú užívateľom vytvárať, trénovať a nasadzovať ML modely založené na otvorenom zdrojovom kóde a technológiách, čím poskytuje priestor, kde môže široká komunita dátových vedcov, výskumníkov a inžinierov, zdieľať nápady, získavať podporu a prispievať k otvoreným zdrojovým projektom​. Hugging Face je takisto popisovaná ako hub pre AI odborníkov a nadšencov.

Odkaz na Hugging Face

TensorFlow Model Zoo

TensorFlow Model Zoo je kolekcia pred-trénovaných modelov, ktoré sú navrhnuté hlavne na detekciu objektov. Tieto modely sú užitočné pre používateľov, ktorí majú záujem o kategórie, ktoré sú už zahrnuté v trénovacích dátových súboroch ako COCO 2017​. Modely v tejto kolekcii boli trénované na rôznych dátových súboroch, ako je ILSVRC 2012, a môžu byť použité pre rôzne úlohy, ako je klasifikácia obrázkov, detekcia objektov a sémantická segmentácia​​. TensorFlow Model Zoo ponúka implementácie mnohých špičkových modelov strojového učenia (ML) pre vizuálne a spracovanie prirodzeného jazyka (NLP), ako aj nástroje na rýchlu konfiguráciu a spustenie týchto modelov na štandardných dátových súboroch.

Odkaz na TensorFlow

ONNX (Open Neural Network Exchange)

ONNX je voľne dostupný formát špeciálne navrhnutý pre hlboké učenie modelov, ktorý umožňuje bezproblémovú výmenu a zdieľanie medzi rôznymi frameworkmi hlbokého učenia, ako sú TensorFlow a Caffe2, kde sa používa spolu s PyTorch​. Je to otvorený formát vytvorený na reprezentáciu strojových učiacich modelov, ktorý definuje spoločnú sadu operátorov – základných stavebných prvkov strojových učiacich a hlbokých učiacich modelov – a spoločný formát súborov, čo umožňuje vývojárom AI používať modely s rôznymi frameworkmi, nástrojmi, spusteniami a kompilátormi​​. ONNX je tiež otvorený ekosystém technologických spoločností a výskumných organizácií, ktoré stanovujú otvorené štandardy pre reprezentáciu algoritmov strojového učenia a softvérových nástrojov na podporu inovácií a spolupráce v sektore AI.

Odkaz na ONNX

Tieto tri platformy predstavujú rôzne aspekty a prístupy k demokratizácii a zdieľaniu AI a rôznych modelov. Každá z nich prispieva k rýchlejšiemu rozvoju a implementácii AI riešení vo svete, čo je nevyhnutné pre pokrok v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.