3 min. čítanie
Marketing, Web

Consent mode v2 na webe

V uplynulom období došlo k viacerým zmenám v tom, ako platformy nakladajú s osobnými údajmi používateľov. Išlo hlavne o Consent mode (teda režim súhlasu), ktorý vychádzal z regulácie GDPR a ePrivacy direktívy.

 • do 6. marca 2024 je čas na implementáciu Google consent mode V2
 • ako zistíme správne nastavený consent mode v2

Spôsob ako zistiť consent mode v2

 1. otvoríme si konzolu prehliadača
 2. prejdeme do časti „Network“ („Sieť“ po sk)
 3. vyhľadáme výraz „gcs“ (ak nenájde potom hľadáme „collect“)
 4. na pravej strane preklikneme na „Payload“
 5. Hľadáme kódové označenie „gcs“ v „Payload“ časti a jeho hodnotu
 6. gcs=G100 consent mód v2 je zamietnutý (malo by nastať ešte pred tým ako bola nejaká cookies lišta potvrdená)
 7. gcs=G111 consent mód v2 je aktívny a všetky práva sú udelené
 8. gsc=G101 consent mód v2 je aktívny a niektoré práva sú udelené

Čo je consent mode

Consent mode je nástroj vychádzajúci z európskej legislatívy a celkovej snahy o rešpektovanie súkromia užívateľov na internete. Tento nástroj umožňuje platformám detegovať a spracovávať súhlas užívateľov o tom, čo a v akom rozsahu chcú o svojej aktivite a údajoch odosielať danej platforme. Doteraz platformy ako Google fungovali len ako spracovávatelia dát, no už neriešili to, že či sú tieto dáta následne aj správne využívané v reklamných a analytických platformách. Toto sa mení s novou reguláciou, keďže po novom budú tieto platformy predstavovať tzv. strážcov brány (gate-keepers). Nebudú už zodpovední len za ukladanie dát, ale už aj za spracovávanie týchto údajov.

Pôvodný Consent mode pracoval pri reklamných a analytických cookies s parametrami analytics_storage a ad_storage, ktoré fungovali len na ukladanie dát o režime súhlasu, no V2 prichádza so zmenou a zavádza Googlu povinnosť aj v tom ako sa tieto údaje ďalej používajú a s akou platformou sú zdieľané. Tento nový režim súhlasu pridáva do tagu dva nové parametre, a to:

 • ad_user_data – Tento parameter rozhoduje o tom, či budú do reklamných platforiem Google (tým sa myslia platformy ako Google Ads, Google Shopping či Google play) odoslané údaje užívateľa. Tento parameter bude mať stavy „granted” (povolené) a “denied“ (zakázané). V prípade teda že užívateľ povolí v lište reklamné cookies, parameter sa do Google odošle so stavom „granted“.
 • ad_personalisation – Tento parameter rozhoduje o tom, či budú odosielané užívateľské dáta používané v reklamných systémoch na remarketing. Podobne ako ad_user_data, aj tento parameter má dva stavy „granted” (povolené) a “denied“ (zakázané).

Táto novinka je už v platnosti a teda je možné ju už kedykoľvek nasadiť na web. V prípade, že tak neurobíme do 6. marca 2024 a neimplementujeme Google consent mode V2, Google prestane odosielať dáta o nových užívateľoch do reklamných a analytických platforiem a takisto už neumožní používať personalizované reklamy.

Informácie sú dostupné na tomto odkaze: https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?hl=sk&ref_topic=60032

Cookies lišta ktorá vyrieši consent mode v2 za Vás (odporúčaná priamo Google)

https://www.cookieyes.com/